Podmínky zapůjčení techniky

Nájemné

Po dobu zápůjčky je zákazníkovi účtováno nájemné. Nájemné je závislé na typu zapůjčeného kompresoru a další techniky. Stanoveno je zpravidla v Kč/den.

Nájemné má degresivní charakter. Pro první dny zápůjčky je nájemné vyšší, pro další dny pak postupně nižší. Nájemné může být stanoveno i individuálně na základě předem známé doby zápůjčky.

Údržba a servis

Údržba a servis zapůjčené techniky jsou prováděny námi a to bezplatně. Zákazník platí jen předem sjednané zápůjčné.

Instalace a deinstalace

Instalační a deinstalační náklady platí zákazník. Stanoveny jsou předem a jsou dány jako fixní částka v Kč. Při samo-instalaci zákazníkem nejsou účtovány. V případě dlouhodobého pronájmu techniky mohou být instalační a deinstalační náklady individuálně odpuštěny.

Doprava

Doprava techniky je účtována dle vzdálenosti instalace a typu použitého dopravního prostředku. Udávána je v Kč/km, stanovena je předem a to individuálně. V případě dlouhodobého pronájmu či místní zápůjčky může být odpuštěna.

Obsluha zařízení

Při předávání techniky je zákazník řádně poučen o ovládání a způsobu provozu zapůjčené techniky. Půjčujeme jen plně funkční techniku s automatickým provozem.

V případě náhlých či nenadálých situací Vám je plně k dispozici 24 hodin denně naše odborná asistenční služba.

Ceník pronájmu kompresorů

Kompresory Svoboda | CMS systém Anvio